Succesverhaal WonenBreburg

In de zomer van 2016 maakten we deel uit van een inkooptraject voor WonenBreburg. De werkwijze van de deelnemende partijen aan dit inkooptraject moesten bijdragen aan een optimale dienstverlening en kostenefficiëntie. WonenBreburg heeft namelijk als doelstelling optimale dienstverlening te combineren met betaalbaarheid en duurzaamheid, om zo de kosten voor hun bewoners zo betaalbaar mogelijk te houden. Op basis van onze offerte werden we uitgenodigd om een presentatie te geven over Hofkens HIG en de implementatie van onze schoonmaakwerkzaamheden. Hoewel in eerste instantie een ander schoonmaakbedrijf de opdracht won, werden we na 1,5 jaar opnieuw benaderd om één perceel van WonenBreburg in Breda over te nemen.

 

WonenBreburg Hofkens HIG.jpeg

Aanpak voor een snelle en succesvolle start

Overname via wachtkamer constructie

Wanneer de zogenoemde wachtkamerconstructie van kracht is, liggen algemene voorwaarden, prijspeil, prijsafspraken, indexaties, looptijden en overige contractafspraken vast. Het voordeel van zo’n constructie is dat de opdracht direct overgenomen kan worden, zonder dat de opdrachtgever opnieuw de markt moet verkennen of offertes aan moet vragen. WonenBreburg had dit tijdens het inkooptraject al gedaan, waardoor ze nu exact wisten wie ze met Hofkens HIG in huis haalden. Ze kenden ons als leverancier en het was al bekend dat we aan al hun wensen en criteria voldeden. Voor ons team was de wachtkamerconstructie ook gunstig, omdat we al inzichtelijk hadden wat er van ons verwacht werd en wat er in korte tijd gerealiseerd moest worden om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen.

Snel starten was noodzaak

De grootste uitdaging van de overname zat hem in het snel schakelen. Op vrijdag kregen we de vraag of we na het weekend konden starten op het perceel van WonenBreburg. Direct werd er een conference call gepland met onze inkoop en dagelijkse leiding en de facilitaire dienst van WonenBreburg. Er werd alles op alles gezet op de strikte planning te realiseren. In een weekend tijd regelden we alles: we schakelden een nieuw team in, stelden vervoermiddelen beschikbaar en regelen materialen en middelen via het eigen magazijn en leveranciers. En met succes!

Missie succesvol volbracht

Dat we bij Hofkens HIG nergens onze neus voor ophalen, hebben we met deze klus weer bewezen. Heel het weekend werd er hard doorgewerkt en dit teamwork resulteerde erin dat we direct de dinsdag na het weekend van starten konden. “Ongelofelijk, fantastisch!” was de reactie die volgde. En zo gezegd zo gedaan; dinsdag startten we met de woningcomplex reiniging op het complete perceel, bestaande uit meerdere locaties en gebouwen. Zowel dagelijks als periodiek voerden we diverse werkzaamheden uit, zoals het schoonmaken van de entree/inkomsthal met bijbehorende inventaris, lift, volledige trappenhuis, galerijen, bergingen en bergingsgangen.

Langdurige samenwerking als resultaat

We begonnen onze samenwerking met WonenBreburg met woningcomplex reiniging van één perceel. In de tussentijd hebben we dit uitgebouwd tot een tweede perceel in Breda. Dat is natuurlijk het ultieme bewijs dat het accuraat en adequaat handelen van Hofkens HIG heeft geresulteerd in deze mooie gunning en een langdurige samenwerking.

Auto’s Hofkens HIG.jpg
logo.svg
Mark Hofkens
“De samenwerking met WonenBreburg is de afgelopen jaren verder geïntensiveerd. Daar zijn we trots op!”