Binnen de schoonmaakbranche wordt er veel gewerkt met schoonmaakcontracten. In zo’n contract worden afspraken vastgelegd over de schoonmaakwerkzaamheden. Op welke dagen wordt er schoongemaakt en hoeveel uur? Wat moet er worden schoongemaakt en hoe vaak? Met antwoorden op dit soort vragen weet niet alleen jij waar je aan toe bent, maar ook onze Allesreinigers. Het vastleggen van heldere afspraken schept voor iedereen duidelijkheid.
 

Er bestaan twee verschillende contractvormen: resultaatgericht en inspanningsgericht. Maar welke contractvorm werkt nu eigenlijk het beste? Een vraag die zowel de schoonmaakbranche als onszelf al jarenlang bezig houdt.


Verschillende contractvormen in de schoonmaak

Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen een resultaatgericht schoonmaakcontract en een inspanningsgericht schoonmaakcontract.
 

Bij een resultaatgericht schoonmaakcontract wordt er gekeken naar een totaalbeeld. Een ruimte of pand moet schoon zijn. Er worden in deze contractvorm afspraken gemaakt over het eindresultaat en niet zo zeer over specifieke taken.
 

Bij een inspanningsgericht schoonmaakcontract wordt er gewerkt aan de hand van een vast programma van taken. Als klant koop je een gemiddeld aantal schoonmaakuren en deze taken worden weergegeven in een werkprogramma.


Resultaatgericht- versus inspanningsgericht schoonmaakcontract

Het resultaatgerichte schoonmaakcontract is tegenwoordig erg populair. Deze contractvorm richt zich niet zo zeer op specifieke taken, maar gaat uit van het eindresultaat. In theorie kan deze vorm discussie voorkomen. Wanneer er nog een laagje stof in het raamkozijn ligt, hoef je als opdrachtgever niet na te gaan of het stoffen van raamkozijnen onderdeel is van het contract. De contractvorm houdt namelijk in dat je ervan uit mag gaan dat alles schoon is.
 

Een resultaatgericht schoonmaakcontract lijkt heel doelgericht, maar het succes ervan is afhankelijk van verschillende factoren. Beide partijen moeten vooraf een duidelijk beeld hebben van het gewenste eindresultaat. Er dienen dan ook heldere afspraken te worden gemaakt over de definitie van ‘schoon’. In de praktijk blijkt vaak ook dat enige vorm van sturing voor schoonmakers erg fijn is. Om die reden werkt Hofkens HIG ook binnen resultaatgerichte schoonmaak met een werkprogramma.
 

Bij een inspanningsgericht schoonmaakcontract zijn afspraken helder vastgelegd. Er is samen besloten welke taken moeten worden uitgevoerd binnen een bepaald aantal contracturen. Door deze heldere afspraken is het resultaat goed meetbaar: zijn de afgesproken taken (naar behoren) uitgevoerd of niet?
 

De keerzijde is dat opdrachtgevers soms in de rol stappen van controleur. Om te bepalen of het contract wordt nageleefd, checkt hij of alle afgesproken taken daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Die controle is bij een resultaatgericht schoonmaakcontract eenvoudiger: is mijn pand schoon of niet? Vooraf vastgestelde contracturen en taken kunnen ook nadelig zijn. Vanuit de gedachte dat dingen wellicht vaker worden schoongemaakt dan nodig is, is dan ook het resultaatgerichte schoonmaakcontract ontstaan.


De vorm die werkt

Beide contractvormen hebben dus voor- en nadelen. Welk contract beter werkt, zijn we in de branche nog niet over uit. Daarom moeten we ons misschien minder focussen op de naam en ons vooral blijven richten op een contractvorm die voor beide partijen werkt. Of dat nu inspanningsgericht, resultaatgericht of een combinatie van beide is. Samen vinden we een vorm die werkt!
 

Heb je nog vragen over een schoonmaakcontracten of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie of bedrijf? Neem dan contact met ons op.

hofkenshig.png