Jaarlijks is het meerdere keren raak. Vooral in de herfst- en wintermaanden kan het in Nederland goed los gaan. Na een flinke storm kan extreme regenval voor veel overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan ondergelopen kelders en allerlei lekkages. Meestal vormen daklekkages het grootste probleem. Maar ook door een verstopte regenpijp of afvoer kun je te maken krijgen met wateroverlast. Natuurlijk wil je dit het liefst voorkomen, maar als het dan tóch gebeurt, wil je in ieder geval de schade zoveel mogelijk beperken. Hieronder lees je hoe wateroverlast ontstaat en wat de voordelen zijn van een calamiteitenservice.


OVERLAST NA REGENVAL

Hevige regenval kan ervoor zorgen dat het riool begint te borrelen door de plotselinge hoeveelheid regenwater. Ook putten kunnen het water vaak niet meer aan. Het water zoekt op een andere manier zijn weg met als resultaat dat kelders onder water komen te staan. Hevige regenval richt soms ook op andere manieren een ravage aan. Je gaat er natuurlijk vanuit dat je dak waterdicht is. Toch kan er door de jaren heen ergens een lek ontstaan. Helaas ontdek je dit meestal pas na een extreme regenbui en is het leed al geschied.


REGENPIJP OF AFVOER VERSTOPT

Ook een verstopte regenpijp of afvoer kan voor overlast zorgen. Ook hier geldt: wanneer het water niet weg kan, zoekt het een andere weg. Bij een verstopt toilet komt het water weer terug omhoog. Bij een verstopte regenpijp bestaat er de kans dat vocht via de muur in de woning terecht komt. En dat wil je natuurlijk voorkomen.


CALAMITEITENSERVICE BIJ WATEROVERLAST

Om overlast na heftige regenval en schade bij een daklekkage of verstopte regenpijp te voorkomen, is het belangrijk om snel te reageren. Om die reden heeft Hofkens HIG een speciale calamiteitenservice. Onze Allesreinigers staan dag en nacht paraat om in actie te komen bij dit soort calamiteiten. Dankzij deze service zorgen we voor een snelle oplossing. Denk aan het ontstoppen van leidingen, het leegpompen van kelders en het schoonmaken van de puinhoop achteraf.
 

Wil je meer weten over onze calamiteitenservice of heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

hofkenshig.png